Streszczenia

 

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji Neuropatologia. Neurogenetyka 2019 zachęcamy do udziału w organizowanym spotkaniu naukowym i zgłaszania doniesień zjazdowych.

Zgłoszenie udziału oraz nadesłanie streszczenia odbywa się drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej konferencji www.neuropath2019.pl  poprzez formularz zgłoszeniowy. Wszystkie streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy i zostaną opublikowane w czasopiśmie Folia Neuropathologica 4/2019.

Termin nadsyłania streszczeń upływa 30 września 2019 r

Prosimy o nadsyłanie streszczeń wyłącznie w języku angielskim.
Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Konstrukcja streszczenia:

Tytuł
Autorzy – pełne imię i nazwisko Autora/Współautorów z pokreśleniem osoby prezentującej
Afiliacje Autora/Współautorów
Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.
Proponowana forma prezentacji – ustna lub plakat
Treść streszczenia (maksymalnie 350 wyrazów w języku angielskim)
Streszczenia powinny składać się tylko z tekstu, nie powinny zawierać grafiki i zdjęć

Uwaga: Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

Sesja plakatowa:

Sesja plakatowa odbywać się będzie przez cały czas trwania obrad.
Wymagany rozmiar plakatu: 70 x 100 cm (orientacja pionowa).

Postanowienia ogólne:

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą Autorów na przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne konferencji, upublicznianie wyników kwalifikacji, streszczeń, na stronie konferencji oraz w materiałach konferencyjnych.

Wyślij streszczenie

Formularz kontaktowy - dane podstawowe:
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól (są to pola wymagane)!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wyślij streszczenie

Wpisz kod z obrazka: captcha