Program

PROGRAM W WERSJI DO DRUKU

SCIENTIFIC PROGRAM

 

10:00 -10:10      Otwarcie konferencji

Prof. Leonora Bużańska, Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska

Wspomnienie dokonań naukowych Profesora Jerzego Kulczyckiego oraz Profesora Mieczysława Wendera

Teresa Wierzba Bobrowicz

Sławomir Michalak

SESJA I 

Przewodniczący: Ewa Matyja, Andrzej Kochański

10:10–10:35      Terapia genowa mózgu – rzeczywistość czy przyszłość

Mirosław Ząbek

10:35–10:55     Udar mózgu: kiedy poszukiwać przyczyny genetycznej?

Tomasz Dziedzic

10:55–11:15      Gene therapy applications for inherited demyelinating neuropathies

Kleopas A. Kleopa

11:15–11:35      Mutacje dynamiczne w diagnostyce genetycznej

Anna Sułek

11:35–11:45      DYSKUSJA

11:45–12:00     Przerwa na kawę

SESJA II

Przewodniczący: Ewa Iżycka-Świeszewska, Dariusz Adamek

12:00–12:20      Repozycjonowanie leków w dziedzicznych chorobach neurodegeneracyjnych (model drożdżowy)

Andrzej Kochański

12:20–12:40      Wady ośrodkowego układu nerwowego a genetyka

Krzysztof Szczałuba, Krystyna Szymańska, Milena Laure-Kamionowska, Rafał Płoski

12:40–13:00      Wybrane, potwierdzone genetycznie leukodystrofie hipomielinizacyjne

Hanna Mierzewska

13.00–13:20     Kiedy genetyk stawia kropkę nad i: rozwiązywanie zagadek diagnostycznych w pediatrii

Jolanta Wierzba

13.20-13.35       Ukryte nosicielstwo mutacji powodujących rdzeniowy zanik mięśni (SMA) – implikacje dla poradnictwa genetycznego

Katarzyna Ozdarska, Agata Raniszewska, Marta Beć, Janusz G. Zimowski

13:35–13:45      DYSKUSJA

13:45–14:45      Przerwa na lunch

Sesja plakatowa /spis zakwalifikowanych prac – do druku/

Przewodniczący: Teresa Wierzba-Bobrowicz, Dorota Dziewulska

SESJA III

Przewodniczący: Wiesława Grajkowska, Ewa Matyja

14.45-15.05       Ekspresja genów biorących udział w amyloidogennym przetwarzaniu białka prekursorowego amyloidu w rejonie CA1 hipokampa po niedokrwieniu mózgu

Ryszard Pluta, Marzena Ułamek-Kozioł, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwar

15.05-15.20       Białko TDP-43 w mózgowej angiopatii  amyloidowej u heterozygot ApoE.

Teresa Wierzba-Bobrowicz, Tadeusz Mendel, Dominik Chutorański , Małgorzata Konarzewska, Grażyna Kostrzewa, Tomasz Stępień, Albert Acewicz, Sylwia Tarka, Paulina Felczak

15.20-15.35       Zmiany neuropatologiczne u dziecka z mutacją w genie POLG

Sylwia Tarka, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Milena Laure-Kamionowska, Katarzyna Witulska, Elżbieta Ciara, Paulina Felczak, Tomasz Stępień

15.35 –15:50     Znaczenie markerów molekularnych w diagnostyce nowotworów układu nerwowego u dzieci 

Wiesława Grajkowska

15:50 –16:10     Inkorporacja markerów genetycznych w rutynowej diagnostyce rozlanych glejaków

Ewa Matyja

16:10–16.30      Profilowanie transkrypcyjne nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

Maria Łastowska

16:30–16:40      DYSKUSJA

Zamknięcie konferencji