Program

TEMATY WIODĄCE:

Znaczenie badań histopatologicznych i molekularnych we współczesnej diagnostyce i terapii procesów nowotworowych układu nerwowego

Rola badań genetycznych i neuropatologicznych w diagnostyce procesów neurodegeneracyjnych

Neurogenetyka procesów demielinizacyjnych

Przydatność badań molekularnych w diagnostyce chorób mięśni.